سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
رمز جدول بایت شماره274
رمز: فولدر
مهلت ارسال از تاریخ 1392/03/22 تا تاریخ1392/03/28 
روش ارسال به 2 طریق:
ایمیل : byte@khorasannews.com
پیامک به این روش : بایت  274  فولدرش (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها
شماره پیامک: 2000999
جایزه: 2 عدد فلش 8 گیگ
برندگان مسابقه شماره272
1-
2-

لینک مسابقه

از دوست عزیزمان از مشهد که زحمت ارسال پاسخ را کشیده اند تشکر میگردد.
Click hereتاریخ : شنبه 92/3/25 | 10:52 صبح | نویسنده : | نظر