سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
مسابقه روزانه 22 دی ماه

شروع مسابقه: شنبه، 22 دی 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 22 دی 1397

توضیحات:

سوالات روزانه ( 20 تا 25 ) دی ماه را تا (26 دی ماه ) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله  ( ویژگیهاى انقلاب ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به یکنفر جایزه نقدی اهداء می گردد. 

لیست : برندگان مسابقات روزانه سه ماهه زمستان تا این تاریخ 

هر روز به به 3 نفر: 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

لیست برندگان سه ماهه پاییز بزودی اعلام می گردد.

منتظر نظرات و پیشنهادات

کدام گزینه از ویزگی های اسلامی بودن انقلاب نیست؟

 
 
 
 تاریخ : شنبه 97/10/22 | 8:15 صبح | نویسنده : | نظر