سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 196  (ویندوز ایکس پی)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/8/25 تا تاریخ1390/9/1

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 196 ویندوز ایکس پی ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری

برندگان مسابقه195  

مجید عباسی از مشهد

مهین غلامی از قوچان
تاریخ : جمعه 90/8/27 | 3:44 عصر | نویسنده : | نظر