سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 196  (ویندوز ایکس پی)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/8/25 تا تاریخ1390/9/1

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 196 ویندوز ایکس پی ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری

برندگان مسابقه195  

مجید عباسی از مشهد

مهین غلامی از قوچان
تاریخ : جمعه 90/8/27 | 3:44 عصر | نویسنده : | نظر

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 193  (لری پیج)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/8/4 تا تاریخ1390/8/10

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 193 لری پیج   ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری

برندگان مسابقه 191

محمدرضا کارگزاری - مشهد

سعید غیبی- خواف
تاریخ : دوشنبه 90/8/9 | 1:22 عصر | نویسنده : | نظر

جواب مسابقه:

رمز جدول شماره 192  (مارک زوکربرگ)

مهلت ارسال از تاریخ 1390/7/27 تا تاریخ1390/8/3

روش ارسال به 2 طریق:

ایمیل     byte@khorasannews.com  

پیامک به این روش : بایت 192 مارک زوکربرگ  ش   (حرف ش ) برای شهرستانیها و (حرف م ) برای مشهدیها

شماره پیامک : 2000999

جایزه : هر هفته  2  نفر فلش مموری

برندگان مسابقه 190

محبوبه علیپور-مشهد

محمد رضا عباس پور- بجنورد
تاریخ : دوشنبه 90/8/2 | 12:36 عصر | نویسنده : | نظر