سفارش تبلیغ
صبا
مسابقه روزانه 18 خرداد ماه

شروع مسابقه: شنبه، 18 خرداد 1398

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 24 خرداد 1398

توضیحات:

سوالات روزانه ( 18 خرداد تا 24خرداد) را تا (پایان روز 24 خرداد ماه) می توانید پاسخ دهید

توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( دعای وداع ماه مبارک رمضان ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

معنای ... لِلِقَاءٍ حَتَّی تُرِیَنِیهِ مِنْ قَابِلٍ‏ چیست؟

 
 
 
 
تاریخ : شنبه 98/3/18 | 8:24 صبح | نویسنده : | نظر

سیر تا پیاز ازدواجی که با ضرب گلوله به پایان رسید.

سÛ?ر تا Ù¾Û?از ازدÙ?اجÛ? Ú©Ù? با ضرب Ú¯Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ? پاÛ?اÙ? رسÛ?د/ پرÙ?Ù?دÙ? Ù?Ù?سر Ø´Ù?ردار اسبÙ? Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?د Ø´Ù?Ù?ا جاÙ?د Ù?Û?â??Ø´Ù?دØ?

لینک خبر
تاریخ : جمعه 98/3/10 | 10:13 صبح | نویسنده : | نظر